ISK eller KF, vad ska jag välja?Alla artiklar

ISK eller KF? – När det kommer till en lyckad privatekonomi så är sparande en av grundpelarna. De allra flesta är överens om att ett traditionellt buffertsparande (oavsett om det är motsvarande 3 eller 12 månaders inkomster) är högprioriterat men i ett traditionellt sparande så växer inte pengarna märkbart mycket och många av de som gillar ekonomi och sparande brukar också förespråka olika sparformer med bättre avkastning. Den vanligaste sparformen är handel med värdepapper, antingen direkt i aktier eller via fonder. För att kunna handla med värdepapper krävs en viss typ av konto hos din bank.

Olika kontotyper – Vad är vad?

Det finns traditionella Aktie- och Fondkonton (ofta kallat AF eller AFK) hos de allra flesta banker men den typen av konto har de senaste tio åren fått stå tillbaka för två nyare kontotyper, nämligen Investeringssparkontot (vardagligt förkortat som ISK) och Kapitalförsäkring (KF) som rent formellt är just en försäkring. I begreppet kapitalförsäkring finns tre olika sorter; Fondförsäkring, depåförsäkring och en traditionell försäkring.

När man jämför ett ISK med en KF så är det oftast en depåförsäkring man ställer mot investeringssparkontot eftersom de sparformerna är vanligast och har mest gemensamt. I stort finns det mycket gemensamt och många likheter mellan de två kontotyperna men det finns olikheter samt för- och nackdelar med de båda.

De främsta likheterna är att båda kontotyperna beskattas med en schablonbeskattning till skillnad från det traditionella AF-kontot. En schablonbeskattning innebär i korthet att man inte betalar skatt på varje enskild transaktion eller affär man gör utan att man betalar en lägre procent baserat på det totala kapitalets värde. Exempelvis i ett ISK betalar man cirka 0,375% (det varierar från år till år eftersom schablonskatten baseras på statslåneräntan med en viss multipel).

Utöver schablonbeskattning innebär både ISK och KF förenklad deklaration eftersom man inte behöver deklarera enskilda affärer vilket givetvis gör det mycket fördelaktigt för småsparare. Det innebär också att man inte kan kvitta förlustaffärer vilket kan ses som negativt men å andra sidan beskattas man inte heller vid uttag.

För- och nackdelar med ISK och KF

Om man är privatperson som vill investera så är ISK både smidigt och fördelaktigt. Några av fördelarna är utöver den låga skatten och enklare deklarationen att du själv står som ägare för aktierna, det gör exempelvis att man får rösträtt på bolagsstämmor. Investeringssparkontot omfattas både av Investerarskydd och den statliga insättningsgarantin vilket bör få privatsparare att känna sig extra trygga med sina placeringar.

Det finns såklart nackdelar med ett investeringssparkonto också där en av de främsta nackdelarna är att sparformen enbart riktar sig till privatpersoner, ett företag kan alltså inte starta ett ISK. Om man investerar i utländska aktier som ger aktieutdelning är ISK också mindre lämpligt än en KF. En nackdel eller åtminstone en risk med ISK är att det är en relativt ny sparform där reglerna ändrats ganska mycket relativt snabbt vilket på sikt kan förändra fördelarna med sparformen.

När det gäller en kapitalförsäkring är enkelheten väldigt likställd med den hos ett ISK. Om man sparar pengar åt någon annan än sig själv kan man sätta den eller de personerna som förmånstagare, det kan också vara ett alternativ för barnspar eftersom kontot inte övergår till förmånstagaren då den uppnår myndig ålder (vilket är fallet med ett ISK). En klar fördel med en kapitalförsäkring är att ett företag kan teckna en sådan och investera samt förvalta verksamhetens pengar. En annan viktig fördel är skatt på aktieutdelning från utländska aktier som är mer förmånlig.

Bland nackdelarna bör ses att en kapitalförsäkring är något mer komplex än ISK varför det är viktigt att läsa villkoren noggrant och se till att man väljer rätt försäkring hos rätt nätmäklare.

Är man en väldigt intresserad och delaktig aktiesparare så är en nackdel med kapitalförsäkring att man inte står som personlig ägare till sina tillgångar och därmed missar möjlighet till rösträtt och medverkan i bolagsstämmor.

Sammanfattningsvis är de båda sparformerna generellt väldigt lika men också olika. Som privatperson brukar ISK rekommenderas men KF är bra för företag eller utlandsinvesteringar. Har man ett företag och investerar privat också så finns det inga hinder för att ha både ett ISK och en KF.

Lämna en kommentar