Hur värderar man ett bolag för försäljning?

Hur värderar man ett bolag för försäljning

Att värdera ett bolag för försäljning är en komplex process som kräver noggrann analys och förståelse för en rad olika faktorer. Det finns flera metoder och tillvägagångssätt för att bedöma ett företags värde, och valet av metod kan variera beroende på företagets storlek, bransch och specifika förhållanden. Processen involverar analys av finansiella rapporter, bedömning av …

Läs mer

Vad är soliditet – soliditet formel, så räknar du!

Vad är soliditet - soliditet formel, så räknar du. illustration

Soliditet är ett viktigt nyckeltal inom ekonomisk analys som används för att bedöma ett företags finansiella stabilitet och långsiktiga överlevnadsförmåga. Nyckeltalet ger en indikation på hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital, jämfört med skulder. För investerare, långivare och andra intressenter är soliditet en avgörande faktor när de ska bedöma …

Läs mer

Allt om Credway – en revolution på finansmarknaden!

Allt om Credway

I det tysta har en revolution inom den svenska finansmarknaden tagit form. Ett varumärke som en gång lanserades med ambitionen att omdefiniera hur vi lånar pengar har gradvis och metodiskt förändrat spelplanen. År 2015 introducerade Northmill AB Credway – en pionjär inom tillhandahållandet av flexibla kreditlösningar. Sex år senare, efter en noggrant genomtänkt omprofilering, fortsätter …

Läs mer

Hur ska jag bokföra upplupna intäkter?

Hur ska jag bokföra upplupna intäkter? illustration

Att hantera upplupna intäkter är en viktig del av bokföringen för att bibehålla rätt siffror inom finansiell rapportering. När företag går över tidsgränser, uppstår situationer där intäkter måste redovisas, även om en betalning ännu inte har mottagits. Det är här principer för bokföring av upplupna intäkter kommer in. Denna artikel kommer att guida dig genom …

Läs mer

Kreditkort, debitkort eller bankkort?

Kreditkort, debitkort eller bankkort?

När det kommer till personlig ekonomi är valet av betalningsmedel en viktig fråga. De tre vanligaste korttyperna är kreditkort, debitkort och bankkort. Varje typ har sina egna fördelar och nackdelar, vilket gör att valet ofta beror på individuella preferenser och ekonomiska behov. Vill du läsa mer och få jämförelser mellan de bästa kreditkorten kan vi …

Läs mer

Privatekonomi för studenter: Hur du tar hand om din ekonomi under studietiden

Privatekonomi för studenter illustration

Som student är det inte alltid lätt att få ekonomin att gå ihop. Kurslitteratur, kursavgifter, boende och mat är bara några av de utgifter som ständigt lurar runt hörnet. De flesta studenter lever på små marginaler och det kan lätt bli stressigt att ständigt oroa sig över pengarna. Det är därför viktigt att ta kontroll …

Läs mer

Effektiva sätt att investera i fastigheter: Alternativ och strategier att överväga

Effektiva sätt att investera i fastigheter illustration

Är du intresserad av att börja investera i fastigheter? Det kan vara mycket lönsamt om du vet vilka alternativ som finns tillgängliga och vilka strategier som fungerar bäst för dig. I den här artikeln kommer vi att gå igenom några av de mest effektiva sätten att investera i fastigheter och vilka val du kan överväga. …

Läs mer

Barn och privatekonomi: Lär dem viktiga pengavärderingar från tidig ålder

Barn och privatekonomi illustration

Ekonomin är en aspekt av vardagen som alla vuxna hanterar, men vi får sällan formell utbildning om detta ämne. Det är ett problem eftersom förståelse för pengar är en viktig del i att skapa ekonomisk säkerhet och oberoende. Dessutom kan tidig ekonomiutbildning bidra till en mindre belastad framtid för barnen vilket är bra för hela …

Läs mer

Smart konsumtion: Hur du gör genomtänkta köp och undviker impulsköp

Smart konsumtion illustration

Konsumtion är en grundläggande del av våra liv. Det vi köper, äter, använder och kastar påverkar vår ekonomiska status, vår hälsa och vår planet. Smart konsumtion handlar om att göra genomtänkta val kring våra inköp, så att vi både sparar pengar och minskar vår påverkan på miljön. Även om det kan vara frestande att göra …

Läs mer

Revolut eller Lunar

Frågan kring om du ska välja Revolut eller Lunar kvarstår och blir mer och mer relevant i takt med att internetbankerna växer och växer. Så är Revolut eller Lunar bäst?

Läs mer