Vad är Meme stocks?Alla artiklar

Meme stocks är ett relativt nytt begrepp inom sparande och aktiehandel. För konservativa aktiesparare är meme stocks mer att betrakta som ett skämt eller en oseriös trend. Faktum är ändå att meme stocks, eller fritt översatt meme-aktier, är ett nytt begrepp på en befintlig företeelse. Nämligen en aktie som skjuter i höjden på rekordtid, det kan handla om så mycket som 30-50 % över en natt. Det finns såklart skillnader mellan en meme stock och en ”vanlig aktieraket”. I den här artikeln reder vi ut begreppen och lär dig mer om meme stocks!

Vad är en meme?

För att förstå vad meme stocks är så bör vi reda ut begreppet memes. Så till att börja med, vad är en meme? Memes är ett internetfenomen, helt frikopplat från aktiehandeln, som syftar till att uttrycka någon slags känslor eller tankar tillsammans med en bild och blir där efter viralt. Det vanliga är att en bild på en känd person eller händelse förses med en bildtext med humoristiskt eller sarkastiskt budskap och får stor spridning. Det finns en stor skara exempel på kända memes idag. Bland annat den så kallade ”Overly attached girlfriend”, ”Change my mind”, ”Success kid” eller varför inte ”Shut up and take my money!”. Men vad har allt det här med aktier eller värdepapper att göra?

Det kan låta väsensskilt när man pratar om memes och aktier. Men faktum är att memes uppkomst sägs vara bland annat från internetforumen Reddit och 4chan. Utöver de sedvanliga forumen för aktiehandel och att diskutera ekonomi och sparande har även den typen av forum som Reddit och 4chan fått en större betydelse för just aktier.

Vad är en meme stock och vad skiljer dem från vanliga aktier?

En meme stock är helt enkelt en aktie som fått utrymme för diskussion på den typen av forum. Det är oftast en aktie som ligger närmre kulturen hos målgruppen för forumen och den digitaliserade generationen. Exempel på sådana bolag är bland annat AMC, GameStop eller Blackberry. Köpbesluten är inte nödvändigtvis grundat på aktiens eller bakomliggande företags faktiska värde eller verksamhet. En ganska vanlig företeelse i det vi kallar meme stocks är att man köpt aktien lite som ett skämt, ”to buy the meme”, helt enkelt.

Uppkomsten av meme stocks sägs vara aktiedelen på Reddit där det skrevs om att stora investmentfonder och deras förvaltare blankade bland annat GameStop. När man blankar ett bolag kan man enkelt uttryckt säga att man satsar pengar på att man tror att en aktiekurs ska gå ner. Det var något som väckte övriga forumet till liv och flertalet användare började köpa aktier vilket givetvis ledde till en ökad aktiekurs istället.

Det finns ju också lite mer traditionella så kallade aktieraketer som i likhet med meme stocks kan rusa i kursvärde på väldigt kort tid. Oftast rusar en sån aktie på grund av en nyhet eller ett pressmeddelande som släppts och tolkats positivt av marknaden. Skillnaden med en meme stock är att aktien i sig kan vara riktigt oattraktiv ur ett investerarperspektiv men får en viral spridning och på så vis kan öka markant på grund av stigande efterfrågan.

Risk eller risk reward med meme stocks

Att det går att tjäna mycket pengar på meme stocks är odiskutabelt, givetvis handlar det precis som i övriga aktier att köpa vid rätt tillfälle. Många som gjort en bra affär med meme stocks har lyckats köpa i ett tidigt skede av kursutvecklingen. Antingen har man sett signaler som att aktien är väldigt blankad eller undervärderad och därmed köpt in sig eller så har man sett trenden på marknaden och köpt in sig relativt tidigt men missat initial uppgång.

Men den stora risken med meme stocks är FOMO, fear of missing out. Alltså att man ser trenden när den är alldeles för tydlig och tåget egentligen redan har gått när man bestämmer sig för att köpa aktien. Det innebär oftast att man köper för sent och att vidare kursutveckling inte har så mycket potential.

Lämna en kommentar