Högkonjunktur vs lågkonjunktur – Såhär kan du påverkas!Alla artiklar

Högkonjunktur vs lågkonjunktur – Begreppet konjunktur är ett sätt att förklara hur det ekonomiska tillståndet i landet eller världen ser ut. Om det råder hög- eller lågkonjunktur påverkas också flera olika delar av samhället.

Kortfattat så produceras det mindre varor och tjänster när det är lågkonjunktur. När det istället är högkonjunktur är det istället motsatsen. Ekonomin är bättre eftersom det produceras mer varor och fler tjänster säljs i landet. 

Skillnaden mellan hög- och lågkonjunktur 

Men om kikar på begreppen hög- och lågkonjunktur är det såklart också flera detaljer som tillkommer. Här nedan går vi igenom skillnaden mellan de båda konjunkturerna och vad som påverkar dem.

Så påverkas landet av en högkonjunktur 

Det är framförallt välfärden i landet som påverkas av en högkonjunktur. Till exempel arbetslösheten minskar eftersom företagen kan producera mer och därmed anställa fler personer. Dessutom investerar bolagen mer och detta kan då påverka anställdas löner till det bättre.  

När personer får en ökad inkomst har de också mer pengar att spendera på inköp och produkter vilket gynnar det ekonomiska läget i landet ytterligare. 

En annan fördel med högkonjunktur är att staten får in mer skatter och behöver lägga en lägre del på omkostnader, stöd och bidrag. När ett land har högkonjunktur innebär det att det ekonomiska läget i landet är på topp.  

Så påverkas landet av en lågkonjunktur 

Under en lågkonjunktur inträffar istället det motsatta till högkonjunktur. Det finns aldrig en hel balans i det ekonomiska läget och en lågkonjunktur kan därför inträffa sporadiskt eller under en längre tid.  

När det är lågkonjunktur produceras det mindre varor och procentuellt har också hushållen mindre pengar att spendera vilket påverkar flera aspekter i landet. Bland annat kan priset på varor, tjänster och även nödvändiga saker som kostnader för el och vatten gå upp i pris.  

Detta påverkar då i sin tur hur företag väljer att investera, fler personer varslas och det ekonomiska läget i landet är sämre under denna perioden.  

Vad påverkar om det är låg- eller högkonjunktur? 

En faktor som påverkar det ekonomiska läget i landet är bland annat inflation. Detta begrepp innebär att pengarna blir värda mindre i landet och att värdet för valutan sänks.  

Det pågår just nu inflation i flera delar av världen och detta kommer leda till att mindre produkter och tjänster produceras och säljs, det ekonomiska läget blir sämre och invånarna drabbas. Under en inflation så ökar priserna på varor eftersom företag måste höja sina priser eftersom inköpen också blir dyrare. 

Händelser som kan leda till inflation 

En inflation kan uppstå av flera anledningar. Antingen kan det vara på grund av en händelse i landet eller hur landet drivs av regeringen. Men även utomstående faktorer och det globala ekonomiska läget påverkar en inflation.

I samband med export och import kommer inköpspriset att påverkas av det ekonomiska läget i andra länder som man säljer eller köper till. 

Staten försöker hålla konjunkturen stabil 

För att hålla ekonomin på en så balanserad nivå som man kan har staten alltid som mål att en inflation på maximalt två procent ska inträffa varje år. Då kan konjunkturen hållas stabil och man slipper extrema toppar och dalar som påverkar landet på ett negativt sätt. 

Staten har också lite olika sätt att försöka balansera inflation och konjunktur i landet på. Kortfattat brukar man säga att det är finanspolitiken som här har en avgörande betydelse. Olika partier har dock lite olika åsikter för vilka verktyg man bör använda.  

Till sin hjälp kan regeringen också använda sig av skatten för att balansera ut en konjunktur. De kan då bestämma att höja eller sänka skatten beroende på hur det ekonomiska läget ser ut i landet. 

Lämna en kommentar