Kyrkoavgift – Hur mycket betalar man i skatt till kyrkan?

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift är en årlig avgift som betalas av medlemmar i Svenska kyrkan. Avgiften, tidigare känd som kyrkoskatt, används för att finansiera kyrkans verksamheter, underhåll av kyrkobyggnader och löner till präster och annan personal. Denna artikel kommer att förklara vad kyrkoavgiften är, hur den beräknas och samlas in, samt vad avgiften används till. Vi kommer också …

Läs mer