Vad är soliditet – soliditet formel, så räknar du!

Vad är soliditet - soliditet formel, så räknar du. illustration

Soliditet är ett viktigt nyckeltal inom ekonomisk analys som används för att bedöma ett företags finansiella stabilitet och långsiktiga överlevnadsförmåga. Nyckeltalet ger en indikation på hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital, jämfört med skulder. För investerare, långivare och andra intressenter är soliditet en avgörande faktor när de ska bedöma …

Läs mer