Bästa investmentbolag att investera i på lång sikt!

Bästa investmentbolag att investera i på lång sikt

Investmentbolag har historiskt sett gett bra avkastning och är ett bra sätt att sprida risker i en aktieportfölj. I denna artikel ska vi utforska de bästa investmentbolagen att investera i på lång sikt. Vi kommer att gå igenom vad ett investmentbolag är, presentera en lista över de mest ägda investmentbolagen i Sverige, och diskutera hur …

Läs mer

Hur fungerar riktkurser för aktier?

Hur fungerar riktkurser för aktier? illustration

Riktkurser för aktier är framtida värden som analytiker förutspår baserat på företagets förväntade ekonomiska utveckling. Dessa riktkurser är spekulativa och kan variera beroende på olika faktorer som marknadstrender, företagsresultat och ekonomiska förhållanden. I denna artikel kommer vi att utforska vad riktkurser innebär, hur de beräknas och vilken roll de spelar i investeringsbeslut. Vi kommer också …

Läs mer

Binance Sverige – handla krypto på nätet!

Binance Sverige

Binance Sverige är den svenska grenen av Binance, världens största kryptovalutabörs. Binance har nyligen tagit sig in på den svenska marknaden, trots att de står inför flera regulatoriska utmaningar i andra europeiska länder som Nederländerna, Belgien, Tyskland och Frankrike. Denna artikel kommer att utforska vad Binance är, hur man kan ta ut pengar från Binance, …

Läs mer

Vad innebär det att hamna hos inkasso?

Vad innebär det att hamna hos inkasso?

Inkasso är ett ord som kan väcka oro hos många. I Sverige refererar detta begrepp till processen där en fordringsägare vidtar åtgärder för att återkräva skulder från en gäldenär. Denna artikel kommer att utforska de olika stegen i inkassoprocessen, från den initiala fakturan som förblir obetald till de rättsliga åtgärder som kan följa. Vi kommer …

Läs mer

Allt om reseavdrag 2024!

Allt om reseavdrag 2024

Med införandet av reseavdrag 2024, tar Sverige ytterligare steg för att underlätta ekonomiska bördor för dagliga pendlare. Reseavdrag 2024 är utformat för att täcka en del av kostnaderna för de som använder eget fordon för resor till och från arbetet. Genom att uppfylla specifika krav, som ett minimiavstånd på fem kilometer och en kostnadströskel på …

Läs mer

Forex Bank – dess tjänster och erbjudanden!

Forex Bank

Forex Bank har sina rötter i ett valutaväxlingskontor som öppnades i Stockholm 1965 och har sedan dess utvecklats till en fullskalig bank med ett brett utbud av tjänster. Idag erbjuder banken inte bara valutaväxling utan även kreditkort, reseförsäkringar och digitala banktjänster. Med över 100 kontor i Norden och en stark närvaro i Sverige, har Forex …

Läs mer

Allt om Credway – en revolution på finansmarknaden!

Allt om Credway

I det tysta har en revolution inom den svenska finansmarknaden tagit form. Ett varumärke som en gång lanserades med ambitionen att omdefiniera hur vi lånar pengar har gradvis och metodiskt förändrat spelplanen. År 2015 introducerade Northmill AB Credway – en pionjär inom tillhandahållandet av flexibla kreditlösningar. Sex år senare, efter en noggrant genomtänkt omprofilering, fortsätter …

Läs mer

Så gör du för att starta eget företag!

Så gör du för att starta eget företag

Att starta eget företag är ett stort steg och en resa fylld med både möjligheter och utmaningar. Denna guide är till för att hjälpa dig som funderar på att förverkliga din affärsidé och vill ta det avgörande steget att bli företagare. I Sverige är det relativt enkelt att starta och driva företag jämfört med många …

Läs mer

Hur du bygger upp en nödfond och skyddar dig mot oväntade utgifter

Att ha en nödfond är oerhört viktigt för att kunna hantera oväntade utgifter eller ekonomiska motgångar. En nödfond fungerar som en ekonomisk buffert och ger dig trygghet och stressavlastning när olyckan är framme. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du kan bygga upp en nödfond och vilka åtgärder du kan vidta för …

Läs mer

Högkonjunktur vs lågkonjunktur – Såhär kan du påverkas!

Högkonjuktur vs lågkonjuktur

Högkonjunktur vs lågkonjunktur – Begreppet konjunktur är ett sätt att förklara hur det ekonomiska tillståndet i landet eller världen ser ut. Om det råder hög- eller lågkonjunktur påverkas också flera olika delar av samhället. Kortfattat så produceras det mindre varor och tjänster när det är lågkonjunktur. När det istället är högkonjunktur är det istället motsatsen. …

Läs mer