Hur ska jag bokföra upplupna intäkter?

Hur ska jag bokföra upplupna intäkter? illustration

Att hantera upplupna intäkter är en viktig del av bokföringen för att bibehålla rätt siffror inom finansiell rapportering. När företag går över tidsgränser, uppstår situationer där intäkter måste redovisas, även om en betalning ännu inte har mottagits. Det är här principer för bokföring av upplupna intäkter kommer in. Denna artikel kommer att guida dig genom …

Läs mer